Ата-энелерге

Мектеп жашындагы балдарды 1-класска кабыл алуу mektep.edy.gov.kg маалыматтык системасы аркылуу эки этапта жүргүзүлөт.

Биринчи этап:11-апрелден 27-июнга чейин -катталган жери боюнча.

Экинчи этап: 27-июндан 10-сентябрга чейин учурда жашап жаткан жери боюнча.

Кантип арыз берүү керек?

Арыз берүү үчүн төмөндөгү маалыматтарды ырааты менен толтуруңуз:

1.Баланын кимиси экениңизди көрсөтүңүз?

. атасы;

. апасы;

. мыйзамдуу өкүлү (бул пунктту таңдаган учурда тийиштүү документти тиркөө талап кылынат).

2. Баланын ата-энеси/мыйзамдуу өкүлү тууралуу маалыматтар:

. жарандыгы

. жеке идентификатциялык номери (ЖИН),аты-жөнү,паспорттук маалыматтары (сериясы,номери)

. уюлдук телефон номери;

. (логин жана пароль келе турган)негизги электрондук почтасы;

. Кошумча электрондук почтасы (электрондук почталар каттоо жазуусун калыбына келтирүү үчүн зарыл)

. Женилдик бар/жок (бул пунктту тандаган учурда тийиштүү документти тиркөө талап кылынат)

3. Бала тууралуу маалыматтар:

. Баланын жеке идентификатциялык номери(ЖИН),аты-жөнү,туулган датасы,жынысы;

. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн сериясы,номери.

4. Мектепти таңдоо:

Биринчи этап боюнча:

. каалаган окутуу тили;

. ата-энесинин катталган дареги боюнча системада тийиштүү мектеп автоматтык түрдө көрүнөт.

Экинчи этап боюнча:

. Каалаган окутуу тили;

. Областы/шаары;

. Арыз ээси бош орундар болгон учурда каалаган мектепти таңдай алат.

5. Арыз берерден мурда толтурулган маалыматтарды көрүп чыгуу:

. Арыз берерден мурда арызда толтурулган маалыматтардын тууралыгын текшерүү талап кылынат;

. Арызыңыз тастыкталгандан кийин сиздин электрондук почталарыңыздарга мектепке кабыл алуу үчүн арыз ийгиликтүү берилгендиги тууралуу билдирме жөнөтүлөт.

 

Возможно, это изображение текст «blprbl3pecny6лиKacblHblH 6илиm 6epyy жaHa илиm mиHиcTpлиrи Earth Earth elation between the satellite correct ves Which a6иTypиeHTTep γ4γH pecny6лиKaлblK TecT with own 3Tan aro 2022-жblлAblH 24, 25-maйbl constant Which acceleration eat verage 3Tan 2022-жblлAblH 27, 28-maйbl the one for (B) frictionle mass incline, mass The 3Tan from orientation upward, The para 2022-жblлAblH 24, 25-июHy a app. coL This choi @bilimilimkg»

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 2022-2023-окуу жылына Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн абитуриенттерге Жалпы республикалык тестирлөөнү уюштуруп, өткөрүү жөнүндөгү тиешелүү буйрукка кол койду. Ага ылайык 2022-жылы абитуриенттер үчүн Жалпы республикалык тестирлөө төмөнкү мөөнөттөрдө өткөрүлөт.
I этап: 2022-жылдын 24, 25-майында (23-май – тест борборлорун даярдоо күнү);
II этап: 2022-жылдын 27, 28-майында (26-май – тест борборлорун даярдоо күнү);
III этап 2022-жылдын 24, 25-июнунда (23-июнь – тест борборлорун даярдоо күнү).
Соңку III этапта жүйөлүү себептер менен тест тапшырбай калган абитуриенттер үчүн мөөнөтү жылдырылган тестирлөө өткөрүлөт.
Каттоого жетишпей калган абитуриенттер үчүн 2022-жылдын 23, 26-майда жана 23-июнда тесттик борборлордо кошумча каттоолор жүргүзүлөт.
*****
Министр образования и науки Кыргызской Республики Алмазбек Бейшеналиев подписал соответствующий приказ об организации и проведения Общереспубликанского тестирования абитуриентов для поступления в высшие учебные заведения Кыргызской Республики. Согласно приказу в 2022 году Общереспубликанское тестирование абитуриентов будет проходить в следующие сроки:
I этап: 24, 25 мая 2022 года (23 мая – день подготовки тестовых центров);
II этап: 27, 28 мая 2022 года (26 мая – день подготовки тестовых центров);
III этап: 24, 25 июня 2022 года (23 июня – день подготовки тестовых центров).
В последнем III этапе будет проведено позднее тестирование для абитуриентов, не сдавших тесты по уважительным причинам.
Для абитуриентов, которые не успели зарегистрироваться, 23, 26 мая и 23 июня в тестовых центрах будут проведены дополнительные регистрации.